databehandling.se

Företaget är inriktat på att erbjuda fasta priser på sådan programmering / databehandlingstjänster som på förhand kan definieras/avgränsas på ett otvetydigt sätt avseende exakt vad som önskas.

Med ordet "databehandling" avses här t.ex. extrahering och konvertering/transformering av data.

Jobbet utförs som distansarbete över internet och riktar sig därför till potentiella kunder över hela landet.

Mer detaljerad information finns på sidan om de tjänster som erbjuds.

Copyright © 2014