Tjänster

Fast pris på sådan programmering som kan preciseras på ett mycket tydligt sätt.

Det handlar då om "databehandling" d.v.s. indata-filer (som kunden tillhandahåller) som ska resultera i önskade utdata-filer enligt en mycket konkret och tydlig kravspecifikation.

Det handlar alltså inte om att programmera applikationer (t.ex. webbapplikationer) med ett användargränssnitt.
Den typen av applikationer lämpar sig inte för fast pris eftersom det i praktiken nästan är omöjligt för en kund att i förväg vara tillräckligt tydlig med hur det ska se ut och fungera.
När kunden får se och känna på en första version av en applikation så vill man gärna ändra sig lite och justera kraven.
Det är allmänt accepterat som ett normalt beteende för kunder och den som vill låta utveckla en vanlig applikation bör anlita en konsult som tillämpar iterativ utveckling med kontinuerlig feedback från kunden, men det är inte realistiskt att sätta ett fast pris i förväg på den typen av systemutveckling.

Copyright © 2014